แนวทางการให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ต

 

1. การให้บริการแนะแนวผ่านเว็บไซต์ 

ข้อดีคือ  ข้อมูลที่นำเสนอการแนะแนวมีความคงที่  ผู้คนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกเวลา

  

2. การให้บริการแนะแนวเว็บ blog 

ข้อดีคือ  ข้อมูลที่นำเสนอการแนะแนวในลักษณะของบันทึก  สามารถให้ผู้เข้าใช้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้บทความได้  โครงสร้างไม่ซับซ้อนเท่ากับเว็บไซต์  ง่ายต่อการจัดการ

 

3. การให้บริการแนะแนวเว็บ board เป็นชุมชน  สังคมออนไลน์

มีข้อดี คือ  ช่วยให้เกิดสังคมที่มีผู้ชื่นชอบการแนะแนวรวมตัวกันช่วยดูแลหรือสอบถามปัญหา  รวมแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาได้  ได้รับข้อมูลแนวคิดจากเพื่อนสมาชิดที่หลากหลาย

 

4. การให้บริการแนะแนวเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มีข้อดี คือ  ช่วยให้เกิดสังคมที่มีผู้ชื่นชอบการแนะแนวรวมตัวกันช่วยดูแลหรือสอบถามปัญหา  รวมแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาได้  ได้รับข้อมูลแนวคิดจากเพื่อนสมาชิดที่หลากหลาย

 

5.การให้บริการแนะแนว e-mail 

มีข้อดี คือ  เป็นความลับระหว่างผู้ปรึกษากับผู้ให้ปรึกษา

 

 

6. การให้บริการแนะแนว วีดีโอ 

มีข้อดี คือ  เห็นทั้งภาพและเสียง

 

7. การให้บริการแนะแนว  e-book 

มีข้อดี คือ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

 

8.  อื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

แนวทางแต่ละแนวทางในการให้บริการแนะแนวสามารถนำมาบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้  ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำจะสร้างสรรค์ให้สามารถนำมารวมกันโดยวิธีใด  สามารถเกี่ยวโยงกันได้ทั้งหมด

ที่สุดแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับบริการสามารถใช้งานได้ตามความสนใจ และตามความสะดวก

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  มกราคม  2557