การให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ต

 

อินเตอร์เน็ต  คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกิดจากระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน  โรงเรียน  องค์กร และต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลกรวมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่   เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกัน

การใช้อินเตอร์เป็นไปเพื่อติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  คัดลอกข้อมูล  และการสร้างสังคมออนไลน์

*****ดังนั้น  การให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์ในยุคปัจจุบันและอนาคตจะช่วยให้ผู้สนใจการแนะแนวสามารถเข้าถึงการแนะแนวง่ายขึ้น  เนื่องด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว

การให้บริการแนะแนวระบบออนไลน์  หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้เกิดความความสนใจบริการแนะแนว  และการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ตยังสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกมุมโลกในที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้บริการได้ทั้งระบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  หน้าจอมือถือ  หน้าจออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่เข้าถึงการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้

ด้วยพื้นฐานของระบบอินเตอร์  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแนะแนวได้หลายรูปแบบ  เช่น  เว็บไซต์แนะแนว  สังคมแนะแนวออนไลน์  กระดานสนทนา  e-mail  และช่องทางสื่อสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

การแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นโอกาสทองที่จะช่วยส่งเสริมการแนะแนวไทยสู่สากลได้โดยง่าย

 

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  มกราคม  2557