ฑีฆายุโก โหตุ มหาราช  มิ่งขวัญชาติขวัญแผ่นดิน  5  ธันวาคม  พุทธศักราช  2557

 

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานเว็บไซต์นิวแนวพร้อมทั้งเว็บในเครือ