หลักการเลือกนิทานสำหรับเด็ก

 

ว่าด้วยหลักการเลือกนิทานสำหรับเด็ก  สามารถสังเกตและเลือกนิทานให้เหมาะสม ดังนี้

1. เลือกตามลำดับพัฒนาการของเด็ก

2. เลือกตามความสนใจของเด็ก

3. เลือกเนื้อหาที่สอดแทรกสาระต่างๆ

4. เลือกตามความยาวของเนื้อหา  (นิทานที่มีขนาดสั้นเหมาะกับเด็กเล็ก  นิทานที่มีเนื้อหาขนาดยาวเหมาะสำหรับเด็กโต)

5. นิทานที่มีบทสรุป  (ถ้ามีก็จะดีมาก  เด็กเล็กยังคิดไม่เป็น  การมีบทสรุปนิทานเหมือนกันนิทานอีสปก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้)

 

การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  รักการฟังนิทานคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง  ควรนำเด็กไปเลือกซื้อหนังสือก็จะเป็นประโยชน์มาก  ซึ่งในระยะยาเด็กจะรักการอ่านและชื่นชอบสิ่งของนอกเหนือจากนิทาน เช่น  หนังสือความรู้  เรื่องสั้น และหนังสือที่ให้ความรู้  ให้ประสบการณ์ ฯลฯ

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557