ลักษณะความสนใจในนิทานของเด็ก

 

นิทานกับความสนของเด็กแต่ละช่วงวัยนั้น  ตามธรรมชาติแล้วก็สามารถฟังนิทานได้หลากหลาย  แต่เพื่อเป็นไปตามหลักการและความเหมาะสมของผู้ศึกษาเกี่ยวกับนิทานได้แบ่งความสนใจนินิทานของเด็กแต่ละช่วงอายุไว้เพื่อจัดประเภทนิทานให้เหมาะสมตามระดับ  คือ

เด็กเล็กตั้งแต่ 1  - 3  ขวบ

ในช่วงวัยดังกล่าวจะเริ่มเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์จากสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งในช่วงนี้ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ  จะใช่เวลาในการเรียนรู้แบบสั้น ๆ  เพื่อให้สามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้หลากหลาย  การใช้นิทานสำหรับเด็กในช่วงนี้ น่าจะใช้นิทานที่มีเนื้อหาค่อนสั้น  กระชับ  ไม่สลับซับซ้อน  ตัวละครในเรื่องน่าสนใจ  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  และการใช้นิทานยังสามารถใช้ซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบได้ เพราะความสนใจของเด็กยังคงไม่จดจ่อต่อสิ่งใด ๆนาน ๆ มากนัก

เด็ก  ตั้งแต่     4 – 9  ขวบ

ในช่วงวัยดังกล่าว  เด็กเริ่มสนใจฟังนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ  ได้ดีขึ้น  นิทานจึงสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ  หลากหลายเนื้อหา ทั้งนิทานพื้นบ้าน  นิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ  นิทานคุณธรรม  จริยธรรม  นิทานคติสอนใจ  แต่เนื้อหาก็ไม่ควรสลับซับซ้อนจนเกินไป  ตัวละครที่เด็กชอบยังคงเป็นเด็ก  สัตว์  และสิ่งของต่าง ๆ  ที่สามารถจิตนาการได้ 

เด็ก ตั้งแต่ 10 – 12  ขวบ

ในช่วงดังกล่าว  เด็กในวันนี้เริ่มเรียนรู้แยกแยะเป็นบ้างแล้ว  เด็กไม่ชอบอะไรซ้ำ ๆ  มากเกินไป  ถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เด็กจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย  นิทานจึงควรแปลกใหม่  มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น  เป็นเรื่องราวที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ยิ่งดี  หรือไม่ก็เป็นนิทานจำพวกที่เน้นความสนุกสนานกิจกรรมที่ท้ายทาย  สร้างความตื่นเต้น

หรือนิทานแนวสังคม  เพื่อนฝูง  ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่าง ๆ

 

****หมายเหตุ*****

ไม่ว่าจะจัดแบ่งนิทานตามความสนใจหรือตามประเภทแบบไหนก็ตามนิทานก็ยังคงความสนใจและความชื่นชอบของผู้คนอยู่เสมอ  และเล่ากันฟังได้ตั้งแต่เด็ก ๆ  ถึงแก่  บางคนก็ยังรักและหลงใหลในนิทาน  เช่น  นิทานพื้นบ้าน  นิทานไทย  เกี่ยวกับดวงดาวต่าง ๆ   ดาวลูกไก่    ดาวจระเข้ หรือนิทานอิงประวัติศาสตร์  อิงสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  ก็สามารถนำมาเล่าได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนทุกช่วงวัยได้เสมอ

 

*แต่เพื่อความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ  ส่งเสริมสติปัญญา  ส่งเสริมความคิด และเหตุผล  จึงทำให้มีการจัดแบ่งนิทานตามความสนใจให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากนิทานตามพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557