วิธีเล่านิทาน

 

วิธีการเล่านิทาน  เป็นส่วนสำคัญสุดสำหรับการเล่านิทานให้กับเด็ก ๆ  ซึ่งยกมาจากทักษะการเล่านิทาน  เพื่อสร้างความสนุก และเพิ่มอรรถรสในการฟัง

1. น้ำเสียง

การเล่านิทานให้สนุก  ผู้เล่าควรฝึกฝนการใช้เสียงให้มีเสียงแหลม  เสียงทุ้ม  เสียงเล็ก  เสียงใหญ่  เสียงอ่อน  เสียงหวาน  เพราะน้ำเสียงทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการฟังได้มาก  บางครั้งนิทานมีตัวละครที่เป็นเด็ก  น้ำเสียงก็ออกจากเล่าด้วยเสียงบรรยายแบบเด็ก ๆ  บางครั้งนิทานมีตัวละครที่เป็นสัตว์ประกอบก็อาจจะเลียนเสียงสัตว์ให้เด็ก ๆ หรือผู้ฟังสนุกสนานตามไปด้วย  ผู้เล่าที่มีน้ำเสียงหลากหลายย่อมได้เปรียบและสร้างความสนใจในการเล่านิทานได้ดี

2. ความหนัก – เบาของเสียง

ความหนักเลาของเสียง  เป็นวิธีการเร้าที่ทำให้เกิดการเล้าเรื่องราว  เร้าอารมณ์ให้คนฟังรู้สึกอยากติดตาม  ความหนัก เบาของเสียงจึงอาจปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหา  เมื่อถึงตอนสำคัญอาจเร้าด้วยเสียงเบา  ทำให้คนตั้งใจฟัง  เมื่อถึงจุดที่ดึงดูดก็ใช้เสียงดัง หรือตามแต่ผู้เล่าจะนำมาพลิกแพลง

3. สีหน้า  ท่าทาง

สีหน้า  ท่าทาง  สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเล่า  เพราะสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่หน้าของผู้เล่า  การเล่านิทานของผู้เล่ายังต้องอาศัยการผสมผสานในการเล่าทั้งน้ำเสียง  สีหน้า  และประกอบกับการแสดงท่าทางด้วยก็ยิ่งทำให้คนฟังที่เป็นเด็ดเกิดความรู้สึกสนุก 

4. สื่อประกอบ

สื่อประกอบ  ในยุคสมัยที่ใช้นิทานเป็นสื่อการเรียนรู้  สื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก  การอาศัยตุ๊กตา  เสื้อผ้า ของเล่น  หุ่น และเครื่องมือต่าง ๆ  มาประกอบย่อมช่วยสร้างความสนุกเป็นทวีคูณ  เด็กได้เห็นภาพด้วยยิ่งเร้าความรู้สึกอยากฟังนิทานให้จบ

5. ลูกเล่น

ลูกเล่น  เป็นส่วนประกอบเสริม  บางครั้งทำให้ผู้ฟังหรือเด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่าก็ทำให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนาน  มีอารมณ์ร่วม  หรือจะมีลูกเล่นที่แปลก ๆ  ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่าจะสรรหาวิธีการลูกเล่นใหม่ ๆ มาใช้

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557