องค์ประกอบของการเล่านิทาน

 

องค์ประกอบของการเล่านิทานให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในการฟัง  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  การเล่านิทานให้สนุกมีข้อคำนึงในการพิจารณา ดังนี้

คือ 

1.  นิทาน

นิทาน  เนื้อหาของนิทานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ฟังหรือเด็กเกิดความสนใจในนิทาน  นิทานที่มีเนื้อหาสนุกเท่านั้นที่จะดึงดูดผู้ฟังให้คล้อยตามและตั้งใจฟังนิทานจนจบ  นิทานจึงเน้นเนื้อหาที่บันเทิงเป็นอันดับแรก  อันดับ 2  แฝงสาระ  ไม่นำมาสาระมาพูดกันตรง ๆ  ผู้แบบอ้อม ๆ ให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ได้รับรู้  การเลือกนิทานที่สนุกมีสาระก็ช่วยให้ผู้ฟังสนใจ

2. ผู้ถ่ายทอดเรื่องในนิทาน

ผู้ถ่ายทอดเรื่องราว  ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย  ผู้หญิง  คนหนุ่ม  คนสาว  คนแก่ ทุกคนสามารถเป็นผู้เล่าได้หมด  แต่ต้องมีเทคนิคการเล่า  ผู้เล่านิทานที่ดีส่วนใจจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  ผู้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกเป็นมิตร  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  จะดูสีหน้าของผู้ใหญ่ได้ชัดเจน  ผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้เล่านิทานที่แสดงความมีเมตตา  เป็นมิตรสำหรับเด็ก  เด็กก็จะรู้สึกผูกพัน และสนใจฟังนิทานจนจบ

3. ทักษะการเล่านิทาน

ทักษะการเล่านิทาน  องค์ประกอบที่สำคัญมากและไม่ควรมองข้าม  คนเล่านิทานเก่ง ๆ ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคเฉพาะตัว  บางคนเล่าด้วยหลากหลายน้ำเสียง มีลูกเล่นของเสียงหนัก เบาต่างกันไป บางคนเล่าด้วยการแสดงสีหน้าท่าทาง  บางคนเล่าด้วยการใช้เครื่องมือหรือสื่อประกอบ  แต่ที่สำคัญสุดคือ  น้ำเสียง  และจังหวะในการเล่า  ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมและสนุกไปกับเนื้อหา  ทักษะจึงต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวนิทานถึงจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นเร้าการรับรู้ของผู้ฟัง

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557