จุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน

 

การเล่านิทานกับจุดมุ่งหมายในการเล่าในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน  ความแตกต่างและความเหมือนทั่งคงอยู่  จะว่าไปแล้วก็คงไม่ต่างกันมากนักระหว่างอดีตกับปัจจุบัน  เนื่องจากปัจจุบันมีรากฐานมาจากอดีต

จุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน  เริ่มจากนิทานท้องถิ่นในแต่ละแห่งต้องการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นถิ่น  ความเชื่อ  ค่านิยมประวัติศาสตร์  นิทานบางเรื่องจึงเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวและเสริมแต่งความน่าสนใจให้ดูสนุกและเกินจริงในบางครั้ง

1. เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ฟัง

2. เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ตามเจตนาของผู้เล่า

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมความเชื่อ

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และคติสอนใจ

จุดมุ่งหมายปัจจุบัน

5. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับผู้ฟัง

6. เพื่อเสริมความหลักการความคิด และเห็นผล

7. เพื่อเสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาทักษะการฟัง

8. เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์

9. เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา

 

จุดมุ่งหมาย  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในการเลือกใช้ประโยชน์ตามเจตนาของผู้เล่า และผู้แต่งนิทานนั้น ๆ 

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทาน การเล่านิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557