ประโยชน์ของนิทาน

 

ประโยชน์ของนิทาน  มีประโยชน์ด้วยกันหลายประการ  ดังนี้

1. ช่วยสร้างความบันเทิง

2. ช่วยขัดเกลาจิตใจ

3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

4. ช่วยเสริมสร้างทักษะการฟัง

5. ช่วยเสริมสร้างสมาธิ

6. ช่วยปลูกฝังทัศนคติ

7. ช่วยเสริมสร้างจิตนาการ

8. ช่วยพัฒนาความมีเหตุผล

9. ช่วยปรับพฤติกรรมสำหรับเด็ก

10. อื่นๆ

 

นิทานจึงมีคุณค่าและประโยชน์มากมาย  การนำเอานิทานมาถ่ายทอดโดยเล่าให้เด็ก ๆ  ฟังก่อนจะสร้างสิ่งต่าง ๆ  ให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนมากมาย  เช่น  จิตนาการ  เพราะจิตนาการเป็นที่สำคัญ

 

คุณพ่อคุณแม่  ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กควรให้ความสำคัญกับนิทาน

การใช้ประโยชน์จากนิทานจะให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาแห่งจินตนาการดีที่ได้ในอนาคต

 

ฝากไว้ด้วยนะครับ 

   

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  พฤศจิกายน  2557