รวมข้อมูลผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของศาสตร์ และสาขางานต่าง ๆ

 

 

สาระหัวข้อรวมข้อมูลบิดาหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศาสตร์  หรือสาขาอาชีพ  สาขางาน  หรือทฤษฎีต่าง ๆ  ผู้เรียบเรียงได้ลำดับข้อมูลในคลังความรู้พื้นฐานสำหรับครู  เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อศาสตร์หรือสาขาที่ได้เอ่ยมา

ตัวอย่าง

*บิดาแห่งราชนาวีไทย

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

*บิดาแห่งจิตวิทยาวิเคราะห์  

ซิกมุนด์ ฟรอยด์

 

*บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

ฮิปโปเครตีส

 

*บิดาแห่งคอมมิวนิสต์ 

คาร์ล มาร์กซ์

 

*บิดาแห่งประชาธิปไตย

ชอง ชาคส์ รุสโซ


*บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ 

เธลิส

 

*บิดาแห่งพันธุศาสตร์  

เมลเดล

 

 

 

อ่านเพิ่มเติมตามหัวข้อในหมวดหมู่

 http://newnaew.net/aaa1.html

 

 

หวังว่าเนื้อหาที่เรียบเรียงจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนความรู้หรือทำความเข้าใจให้ท่านผู้สนใจนะครับ

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

07/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต